ภาษาไทย ป.5
บทร้อยแก้ว ..
การถอดคำประ..
กลอนแปด, กา..
วรรณกรรมร่ว..
คุณค่าของวร..
ความเชื่อจา..
ความเชื่อขอ..
กิจกรรมเสริมภาษาไทย 2
การถอดคำประพันธ์, การอ่านทำนองเสนาะ, กลอนบทละคร
 
ชวนคิดชวนอ่านเพลง สยามมานุสติ
 
 
หลักการถอดคำประพันธ์
 
 
ตัวอย่างการถอดคำประพันธ์จากบทร้อยกรอง
 
 
กิจกรรม ถอดคำประพันธ์จากบทร้อยกรอง
 
   สไลด์ การถอดคำประพันธ์
   ใบความรู้ การถอดคำประพันธ์ (1 หน้า)
   ใบความรู้ การถอดคำประพันธ์ (4 หน้า)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer