การ์ตูนสอนธรรมะ
(skids-01)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้         การ์ตูนธรรมะ เรื่อง แก๊งค์เด็กดี เป็นการ์ตูนธรรมะแอนิเมชั่นสีสดใส กล่าวถึงเด็ก ๆ 5 คน ที่พบเจอกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย

     การ์ตูนธรรมะ แก๊งค์เด็กดี ให้ทั้งความสนุกสนานและคุณธรรม โดยเป็นการ์ตูนไทยเรื่องแรก ที่นำเอา หลักธรรมมงคลชีวิต 38 ประการ มา สอดแทรกในเนื้อหา เพื่อให้เด็กๆ ได้ ซึมซับคุณธรรมความดีตั้งแต่เยาว์วัย