ทศชาติชาดก เรื่อง มหาพรหมนารทะ ผู้ยิ่งด้วยอุเบกขาบารมี
(mhpom-01)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

อาจารย์: wiwit thanajitsin


มหาพรหมนารทะ ผู้ยิ่งด้วยอุเบกขาบารมี

มหาพรหมนารทะ คือพระชาติหนึ่ง ในทศชาติชาดก หรือพระเจ้า ๑๐ ชาติ ที่พระโพธิสัตว์ของเราทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี อย่างยิ่งยวด ในระดับที่เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ซึ่งจัดเป็นปรมัตถบารมี