ตารางแสดงคลิปที่ทำการแปะลิงค์เรียนร้อยแล้ว25550118
dltv53p
subj p1 p2 p3 p4 p5 p6
01thai x x x x x x
02math x x x x x x
03sci x nun x x x x
04soc x nun x x x x
05suk x x x x x x
06art x nun x x x x
07ktech x nun x x x x
08eng x x x x x xลิงค์ปี 53 แปะเสร็จแล้วพร้อมใช้

dltv52p
subj p1 p2 p3 p4 p5 p6
01thai x
X X X x550313
02math x
XX X x550313
03sci x

x550407 X x550313
04soc x

x550407 X x550313
05suk x

x550407 X x550313
06art x

x550407 X x550314
07ktech x

x550406X x550314
08eng x
X x550406 X x550314x=link oready to use

dltv51p
subj p1 p2 p3 p4 p5 p6
01thai

02math

03sci

04soc

05suk

06art

07ktech

08eng

25550313-2101
ตารางแสดงจำนวนคลิปที่ทำการแปะลิงค์เรียนร้อยแล้ว  คลิปละประมาณ 50 นาที  
dltv53p  คลิปสอนทางไกลผ่านดาวเทียมปีการศึกษา 2553 จำนวน 4667 คลิปๆละประมาณ 50 นาท
subjp1p2p3p4p5p6
01thai239191213185198186
02math163159155152147151
03sci625763536358
04soc94918910310094
05suk332336292529
06art706260646164
07ktech626167606559
08eng958588131127123
4647818731771777786764


dltv52p  คลิปสอนทางไกลผ่านดาวเทียมปีการศึกษา 2552 จำนวน 3127 คลิปๆละประมาณ 50 นาที
subjp1p2p3p4p5p6
01thai181179176176148153
02math139149157146145150
03sci575462545760
04soc826372726985
05suk262730253126
06art545456615856
07ktech595253586063
08eng847381118116120
3127682651687710684713
x=link oready to use

dltv51p  คลิปสอนทางไกลผ่านดาวเทียมปีการศึกษา 2551 จำนวน 3555 คลิปๆละ 50 นาที
subjp1p2p3p4p5p6
01thai163196154160144194
02math125106155798984
03sci57590536054
04soc555958486350
05suk27280273124
06art58590566663
07ktech58590595339
08eng95868796115105
3555637652454578621613